Πέμπτη 16 Μαίου, στις 18.00

Παρουσίαση του βιβλίου «Νευρολογική» του Timothy Leary.