Το μάθημα ισπανικών στις 18/5 ακυρώνεται λόγω εργασιών που θα γίνουν στον αίθριο χώρο του  Προκατ35

Την Τετάρτη 19/5 διοργανώνουμε live στο Παράρτημα(Κορίνθου και Αράτου) σε συνεργασία με την ομάδα Porto Patrasso με τους:

Human Error (grindo-crusto-hardcoro φάση) από την Ουγγαρία

Dala Sun (rock ‘n’ roll) από την έρημο Καλαχάρι